N 143-ФЗ ПРО внесенні змін у Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення та статті 21 Федерального закону Про безпеку дорожнього руху

261

Федеральний закон від 8 червня 2015 р. N 143-ФЗ “ПРО внесенні змін у Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення та статті 21 Федерального закону “Про безпеку дорожнього руху”

Прийнятий Державною Думою 22 травня 2015 року

Схвалений Радою Федерації 3 червня 2015 року

Стаття 1

Внести до Кодексу Російської Федерації про адміністративні

правопорушення (Збори законодавства Російської Федерації, 2002,

N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708,

2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34,

ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077;

N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; 2006, N 1,

ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907;

N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45,

ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 15,

ст. 1743; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007; N 41, ст. 4845;

N 43, ст. 5084; 2008, N 18, ст. 1941; N 30, ст. 3604; 2009, N 7, ст. 777;

N 19, ст. 2276; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122, 3132; N 29,

ст. 3642; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 21,

ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 30, ст. 4006, 4007; N 31, ст. 4164, 4192,

4195, 4207, 4208; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7,

ст. 901; N 17, ст. 2310; N 23, ст. 3260, 3267; N 27, ст. 3873, 3881;

N 29, ст. 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4605; N 46,

ст. 6406; N 50, ст. 7342, 7345, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 10,

ст. 1166; N 15, ст. 1724; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3082; N 29,

ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403; N 49, ст. 6757;

N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1666; N 19, ст. 2323,

2325; N 26, ст. 3207, 3208; N 27, ст. 3454; N 30, ст. 4025, 4029, 4030,

4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43,

ст. 5443, 5444; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6165; N 49,

ст. 6327, 6341; N 51, ст. 6683, 6685, 6695; N 52, ст. 6961, 6980, 6986,

6999, 7002; 2014, N 6, ст. 559, 566; N 11, ст. 1092; N 14, ст. 1562;

N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; N 26,

ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264,

4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643,

6651; N 52, ст. 7541; 2015, N 1, ст. 67, 74, 81, 85; N 10, ст. 1405,

1416; N 13, ст. 1811; N 18, ст. 2614, 2620) такі зміни:

1) у статті 12.3:

а) в абзаці першому частини 1 слова “документів на право керування ним,

реєстраційних документів на транспортний засіб” замінити словами

“реєстраційних документів на транспортний засіб, а у встановлених

випадках документів, передбачених митним законодавством

Митного союзу, з відмітками митних органів, що підтверджують

тимчасове ввезення транспортного засобу”;

б) абзац перший частини 2 після слів “які не мають при собі” доповнити

словами “документів на право керування ним,”;

2) у статті 12.4:

а) назву доповнити словами “або розпізнавального знака

“Інвалід”;

б) у частині 2:

абзац перший після слів “розпізнавального ліхтаря легкового таксі”

доповнити словами “або розпізнавального знака “Інвалід”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі п’яти

тисяч рублів з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення;

посадових осіб, відповідальних за експлуатацію транспортних засобів, –

двадцяти тисяч рублів з конфіскацією предмета адміністративного

правопорушення; на юридичних осіб – п’ятисот тисяч рублів з конфіскацією

предмета адміністративного правопорушення.”;

3) у статті 12.5:

а) назву доповнити словами “, або транспортним засобом, на

якому незаконно встановлено розпізнавальний знак “Інвалід”;

б) абзац перший частини 4.1 після слів “розпізнавальний ліхтар

легкового таксі” доповнити словами “або розпізнавальний знак “Інвалід”;

4) абзац перший статті 12.6 після слова “мотоциклом” доповнити

словами “або мопедом”;

5) в абзаці першому частини 6 статті 12.16 слово “автотранспортних”

замінити словом “транспортних”;

6) в абзаці другому частини 2 статті 12.19 слова “від трьох тисяч до”

виключити;

7) абзац перший статті 12.35 після слова “експлуатацію” доповнити

словами “або порушення встановленого порядку застосування передбачених

федеральним законом заходів, спрямованих на обмеження прав на управління,

користування транспортним засобом чи його експлуатацію,”;

8) у статті 27.13:

а) у частині 1:

після слів “статті 12.16” доповнити словами “(в частині недотримання

вимог, приписаних дорожніми знаками, які забороняють зупинку або

стоянку транспортних засобів, при їх застосуванні зі знаком додаткової

інформації (табличкою), вказує, що в зоні дії дорожніх

знаків здійснюється затримання транспортного засобу)”;

слова “частинами 3 – 4 і 6 статті 12.19” замінити словами “частинами 2 –

4 і 6 статті 12.19″;

б) доповнити частиною 1.1 наступного змісту:

“1.1. Затримання транспортного засобу припиняється безпосередньо

на місці затримання транспортного засобу в присутності особи, яка

може керувати даним транспортним засобом у відповідності з Правилами

дорожнього руху, якщо причина затримання транспортного засобу

вирішено до початку руху транспортного засобу, призначеного для

переміщення затриманого транспортного засобу на спеціалізовану

стоянку.”;

в) частину 3 доповнити словами “, після чого вони присутні на місці

затримання транспортного засобу до початку руху транспортного

кошти, призначеного для переміщення затриманого транспортного

кошти на спеціалізовану стоянку”;

г) частину 7 доповнити словами “, а також особі, яка буде

виконувати рішення про затримання транспортного засобу”;

9) пункт 93 частини 2 статті 28.3 після слів “легкового таксі”

доповнити словами “або розпізнавального знака “Інвалід”.

Стаття 2

Статтю 21 Федерального закону від 10 грудня 1995 року N 196-ФЗ “ПРО

безпеки дорожнього руху” (Збори законодавства Російської

Федерації, 1995, N 50, ст. 4873; 2011, N 17, ст. 2310) доповнити пунктом

3 наступного змісту:

“3. Не пізніше ніж за двадцять днів до установки дорожнього знака або

нанесення розмітки, що забороняють в’їзд усіх транспортних засобів у даному

напрямку, зупинку або стоянку транспортних засобів або позначають

дорогу або проїзну частину з одностороннім рухом або виїзд на таку

дорогу або проїзну частину, громадяни інформуються про введення

відповідної заборони та (або) зміну схеми організації дорожнього

руху, а також про причини прийняття такого рішення. Інформування

може здійснюватися за допомогою офіційного сайту федерального органу

виконавчої влади, органу виконавчої влади суб’єкта Російської

Федерації або органу місцевого самоврядування, у віданні яких знаходиться

відповідна дорога, інформаційних табло (стендів), розміщених у

загальнодоступних місцях поблизу від місця встановлення відповідних дорожніх

знаків або нанесення розмітки, а також іншими способами, передбаченими

нормативними правовими актами Російської Федерації, нормативними

правовими актами суб’єкта Російської Федерації, муніципальними

нормативними правовими актами.”.

Стаття 3

1. Справжній Федеральний закон набирає чинності після закінчення десяти

днів після дня його офіційного опублікування, за винятком абзацу

другого підпункту “а” пункту 8 статті 1 цього закону.

2. Абзац другий підпункту “а” пункту 8 статті 1 цього

Федерального закону набирає чинності після закінчення шістдесяти днів після

дня офіційного опублікування цього закону.

Президент Російської Федерації Путін Ст.

Москва, Кремль

8 червня 2015 року

N 143-ФЗ